Tagi:Soltek

Soltek SL-K8AV2-RL

Liczba opinii: 0
Liczba recenzji:
Ocena produktu
Specyfikacja
 • Producent Soltek
 • Model SL-K8AV2-RL
 • Chipset VIA K8T800
 • Gniazdo procesora socket 754

Soltek SL-915GPro-FGR

Liczba opinii: 0
Liczba recenzji:
Ocena produktu
Specyfikacja
 • Producent Soltek
 • Model SL-915GPro-FGR
 • Chipset Intel 915G
 • Gniazdo procesora socket 775

Soltek SL-85ERV3-L

Liczba opinii: 0
Liczba recenzji:
Ocena produktu
Specyfikacja
 • Producent Soltek
 • Model SL-85ERV3-L
 • Chipset VIA P4X533
 • Gniazdo procesora socket 478

Soltek SL-75FRN3-L

Liczba opinii: 0
Liczba recenzji:
Ocena produktu
Specyfikacja
 • Producent Soltek
 • Model SL-75FRN3-L
 • Chipset nVidia nForce2 Ultra 400
 • Gniazdo procesora socket A

Soltek SL-85ERV5-RL

Liczba opinii: 0
Liczba recenzji:
Ocena produktu
Specyfikacja
 • Producent Soltek
 • Model SL-85ERV5-RL
 • Chipset VIA P4X533
 • Gniazdo procesora socket 478

Soltek SL-75FRN2-RL

Liczba opinii: 0
Liczba recenzji:
Ocena produktu
Specyfikacja
 • Producent Soltek
 • Model SL-75FRN2-RL
 • Chipset nVidia nForce2 Ultra 400
 • Gniazdo procesora socket A

Soltek SL-75FRN2-L

Liczba opinii: 0
Liczba recenzji:
Ocena produktu
Specyfikacja
 • Producent Soltek
 • Model SL-75FRN2-L
 • Chipset nVidia nForce2 Ultra 400
 • Gniazdo procesora socket A

Soltek SL-87CW-FL

Liczba opinii: 0
Liczba recenzji:
Ocena produktu
Specyfikacja
 • Producent Soltek
 • Model SL-87CW-FL
 • Chipset Intel 875P
 • Gniazdo procesora socket 478

Soltek SL-86SPE-L

Liczba opinii: 0
Liczba recenzji:
Ocena produktu
Specyfikacja
 • Producent Soltek
 • Model SL-86SPE-L
 • Chipset Intel 865PE
 • Gniazdo procesora socket 478

Soltek SL-848P-L

Liczba opinii: 0
Liczba recenzji:
Ocena produktu
Specyfikacja
 • Producent Soltek
 • Model SL-848P-L
 • Chipset Intel 848P
 • Gniazdo procesora socket 478

Soltek SL-K8AN2-GR

Liczba opinii: 0
Liczba recenzji:
Ocena produktu
Specyfikacja
 • Producent Soltek
 • Model SL-K8AN2-GR
 • Chipset nVidia nForce3 250Gb
 • Gniazdo procesora socket 754

Soltek SL-915G-L

Liczba opinii: 0
Liczba recenzji:
Ocena produktu
Specyfikacja
 • Producent Soltek
 • Model SL-915G-L
 • Chipset Intel 915G
 • Gniazdo procesora socket 775

Soltek SL-KT600-C1L

Liczba opinii: 0
Liczba recenzji:
Ocena produktu
Specyfikacja
 • Producent Soltek
 • Model SL-KT600-C1L
 • Chipset VIA KT600
 • Gniazdo procesora socket A

Soltek SL-KT400-A4C

Liczba opinii: 0
Liczba recenzji:
Ocena produktu
Specyfikacja
 • Producent Soltek
 • Model SL-KT400-A4C
 • Chipset VIA KT333A
 • Gniazdo procesora socket A